Registrácia do súťaže - Bankovský lesný beh - 18. ročník