05.10.2020 Lesný beh zrušený z dôvodu Covid-19

Preteky Bankovský lesný beh sú zrušené z dôvodu šírenia Covid-19, a s tým vydaného rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej činnosti.